DITT BETEENDE STYR RESULTATET

Startsida_300x300

Välkommen till Madison Company AB 

En verksamhet består av individer som ska samspela i syfte att skapa ett resultat som tillför värde för kunder och uppdragsgivare. 

Att agera rätt och att hitta rätt ledarbeteende. Det är förutsättningen för att kunna skapa en välmående organisation där resultaten ökar långsiktigt och verksamheten ständigt utvecklas; eller bara för att kunna hantera ett av de där svåra samtalen man så ofta ställs inför som ledare. Frågan är hur gör man? Vilka modeller, verktyg eller mixer ska man använda för att tillvarata varje medarbetares inneboende motivation och mest effektivt leda sin grupp mot rätt mål? Vi på Madison Company arbetar med att hjälpa chefer och ledare att utveckla det ledarskapet.

Ledarskap handlar om att påverka, samverka mot gemensamma mål, inspirera i motgång och möta såväl förändring som varje individ där den befinner sig. Var hittar du som ledare sambandet mellan människor, verksamhet och resultat? Hur blir du den där framgångsrika ledaren som har förmågan att anpassa ditt eget beteende och samtidigt påverka andras beteende utifrån vad som är relevant för varje specifik situation?

Madison Company AB erbjuder rådgivning till företag och organisationer som vill skapa en välmående verksamhet där alla gemensamt tar ansvar för resultat och där inspirationen och motivationen är hög.

Boka ett möte