MADISON ERBJUDER

Hjarta_300x300

Ledarutveckling

Ledarskap handlar om att påverka, samverka mot gemensamma mål, inspirera och möta såväl förändring som varje individ där den befinner sig. Vi arbetar med att ta fram varje individs största potential och fungerar som ett stöd i beslutsfattandet kring ledar- och utvecklingsfrågor och erbjuder rådgivning om hur personers agerande och beteende påverkar resultatet i verksamheten.

Vill du veta mer eller boka ett möte?
Hör av dig, så ringer vi.

Office manager att hyra

Behöver du operativ hjälp med att organisera, strukturera och leda hela eller delar av verksamheten? Vi har lång erfarenhet av direkt ledarskap, sammansättning av effektiva team, verksamhetsstyrning, HR-arbete, intern kommunikation och verksamhetsutveckling. Du får del av vår breda kompetens och tillsammans definierar vi uppdraget efter era specifika behov och mål.

Vill du veta mer?
Hör av dig, så ringer vi.

Svåra samtal

Med rätt insikter och förberedelser kan man utan problem gå in i de där svåra samtalen man så ofta ställs inför som ledare. Vi ger dig nycklarna till ett samtal som trots allt upplevs som positivt för båda parter. Vi hjälper dig att förbereda dessa samtal, så du får resultatet du önskar.

Står du inför ett svårt samtal och vill ha rådgivning?
Hör av dig, så ringer vi.

Coaching

Ta fram dina dolda resurser och hitta rätt beteende för varje situation. Med vår långa praktiska erfarenhet erbjuder vi coaching till ledningspersoner, såväl erfarna som nyblivna ledare. Vi skapar trygghet, utvecklar och säkerställer effektiva beteenden.

Behöver du en samtalspartner? Vill du utveckla ditt ledarbeteende?
Hör av dig, så ringer vi.

Utbildning

UL, Utvecklande ledarskap
Vi genomför såväl öppna som företagsanpassade utbildningar inom konceptet Utvecklande Ledarskap. Modellen är framtagen av Försvarshögskolan och har en vetenskaplig grund med fokus på ledares beteenden.

Det utvecklande ledarskapet kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme med en synlig och tydliggjord målbild och värdegrund. En utvecklande ledare tillvaratar sina medarbetares inneboende motivation, samt ger både stöd och konfronterar i ett gott syfte både för individen och organisationen. Ett utvecklande ledarskap resulterar enligt forskningen både i goda resultat och hög trivsel, vilket gynnar såväl individerna som hela organisationen.

Vill du veta mer?
Hör av dig, så ringer vi.